Toán Lớp 6: 240 : ( x^3 – 61 ) = 2^2 × 5^2 – 20

Toán Lớp 6: 240 : ( x^3 – 61 ) = 2^2 × 5^2 – 20

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 240 : ( x^3 – 61 ) = 2^2 × 5^2 – 20”

 1. Giải đáp:
  x = 4 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  240 : ( x^3 – 61 ) = 2^2 . 5^2 – 20
  240 : ( x^3 – 61 ) = 4 . 25 – 20
  240 : ( x^3 – 61 ) = 100 – 20
  240 : ( x^3 – 61 ) = 80
  x^3 – 61 = 240 : 80
  x^3 – 61 = 3
  x^3 = 3 + 61
  x^3 = 64
  x^3 = 4^3
  => x = 4
  Vậy: x = 4
  #SunHee

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   240 : ($x$³ – 61) = 2² × 5² – 20
  240 : ($x$³ – 61) = (2 × 5)² – 20
  240 : ($x$³ – 61) = 10² – 20
  240 : ($x$³ – 61) = 100 – 20 = 80
  $x$³ – 61 = 240 : 80
  $x$³ – 61 = 3
  $x$³ = 3 + 61
  $x$³ = 64
  $x$³ = 4³
  x = 4

Viết một bình luận