Toán Lớp 9: vẽ đồ thị hàm số `(d_1):y=3/2x` với `x le0` =))

Toán Lớp 9: vẽ đồ thị hàm số (d_1):y=3/2x với x le0
=))

TRẢ LỜI

 1. \text{Milk gửi ẹ}????????
  \text{Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:}
  *(d_1): y=3/2x với x<=0
  * Bảng giá trị:
    $\begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{-2}\\\hline \text{y}&\text{0}&\text{-3}\\\hline\end{array}$
  => (d_1) đi qua 2 điểm O(0; 0) và A(-2; -3).
  * Đồ thị:
  ↓↓↓

  toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-d-1-y-3-2-voi-le0

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  y=3/2x  với x<=0
  Lập bảng giá trị:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{1}\\\hline \text{y=1,5x}&\text{0}&\text{1,5}\\\hline \end{array}
  Bn xem hình: ↓↓↓

  toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-d-1-y-3-2-voi-le0

  Trả lời

Viết một bình luận