Toán Lớp 5: Tổng 1 số thập phân và 1 số tự nhiên là 349,17 .Khi cộng 2số này ,một bạn quên dấu phẩy nên kết quả tìm được là 762.Tìm số thập phân

By Thanh Hường

Toán Lớp 5: Tổng 1 số thập phân và 1 số tự nhiên là 349,17 .Khi cộng 2số này ,một bạn quên dấu phẩy nên kết quả tìm được là 762.Tìm số thập phân
Viết một bình luận