Toán Lớp 5: Tổng 1 số thập phân và 1 số tự nhiên là 349,17 .Khi cộng 2số này ,một bạn quên dấu phẩy nên kết quả tìm được là 762.Tìm số thập phân

Toán Lớp 5: Tổng 1 số thập phân và 1 số tự nhiên là 349,17 .Khi cộng 2số này ,một bạn quên dấu phẩy nên kết quả tìm được là 762.Tìm số thập phân

TRẢ LỜI

 1. Giải
  Vì tổng là 1 số có 2 chữ số ở phần thập phân nên số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân .
  Khi quên dấu phẩy của 1 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phần thì số thập phân đó gấp lên 100 lần .
  Hay tổng của chúng tăng thêm 1 số = 99 lần số thập phân
  Số thập phân là :
          ( 762 – 349,17 ) : 99 =4,17
            Đáp số : 4,17 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   4,17
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 349,17 có phần thập phân là 2 chữ số
  vay số thập phân đó có 2 chữ số ở phần thập phân
  => nếu quên dấu phảy của số thập phân này thì nó sẽ gấp lên 100 lần
     Hiệu số phần bằng nhau là:
              100 – 1 = 99 ( phần)
  Vậy tổng của hai số mới khi bạn đó quên dấu phảy nhiều hơn tổng của hai số cũ số đơn vị bằng 99 lần số thập phân đó.
  =>99 lần số thập phân đo là:
      762 – 349,17 = 412,83
  => số thập phân đó là:
      412,83 : 99= 4,17
    Đáp số: 4,17

  Trả lời

Viết một bình luận