Toán Lớp 6: Tìm `x ∈ N` biết : `4^x =` $2^{x+1}$

By Mộng Tâm

Toán Lớp 6: Tìm x ∈ N biết :
4^x = $2^{x+1}$
Viết một bình luận