Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Các căn bậc hai của 25 A. 5 B.-5 C. +-5 D.+-25

Toán Lớp 9: Các căn bậc hai của 25
A. 5
B.-5
C. +-5
D.+-25

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  5^2=(-5)^2=25
  Nên căn bậc hai dương  của 25 là 5
  Căn bậc hai âm của 25 là -5
  => C

 2. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  Các căn bậc hai của 25
  A. 5
  B.-5
  C. +-5
  D.+-25
   Vì căn bậc 2 ko âm và√25=5 nên⇒A

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )