Toán Lớp 9: Các căn bậc hai của 25 A. 5 B.-5 C. +-5 D.+-25

Toán Lớp 9: Các căn bậc hai của 25
A. 5
B.-5
C. +-5
D.+-25

TRẢ LỜI

Viết một bình luận