Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết : 3x+2 chia hết cho 2x-1

By Thúy Hường

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết : 3x+2 chia hết cho 2x-1

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết : 3x+2 chia hết cho 2x-1”

 1. Ta có : 3x + 2 vdots 2x – 1
             2x – 1 vdots 2x – 1
  ⇒ 2 . ( 3x + 2 ) vdots 2x – 1
       3 . ( 2x – 1 ) vdots 2x – 1
  ⇒ 6x + 4 vdots 2x – 1
       6x – 3 vdots 2x – 1
  ⇒ ( 6x + 4 ) – ( 6x – 3 ) vdots 2x – 1
  ⇒ 7 vdots 2x – 1
  ⇒ 2x – 1 ∈ Ư( 7 ) = { 1 ; 7 ; – 1 ; – 7 }
  ⇒ x ∈ { 1 ; 4 ; 0 ; – 3 }
  Vậy , x ∈ { 1 ; 4 ; 0 ; – 3 }

  Trả lời

Viết một bình luận