Toán Lớp 9: Uyên có một quyển truyện cũ dày 204 trang . Quyển truyện bị xé mất các trang 64, 146,153,187 và 200. Hỏi quyển truyện của Uyên còn lạ

Toán Lớp 9: Uyên có một quyển truyện cũ dày 204 trang . Quyển truyện bị xé mất các trang
64, 146,153,187 và 200. Hỏi quyển truyện của Uyên còn lại bao nhiệu trang?
Ai giúp với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Uyên có một quyển truyện cũ dày 204 trang . Quyển truyện bị xé mất các trang 64, 146,153,187 và 200. Hỏi quyển truyện của Uyên còn lạ”

 1. ⇒ Ta thấy quyển truyện bị xé mất 5 trang.
  Số trang quyển truyện của Uyên còn lại là:
  204 – 5 = 199 (trang)
  Vậy sau khi quyển truyện bị xé mất các trang 64, 146, 153, 187 và 200 thì còn lại 199 trang.
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre

  Trả lời

Viết một bình luận