Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể chia lớp đó nh

Toán Lớp 6: Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể chia lớp đó nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm để số nam và số nữ được chia đều cho các nhóm?

Comments ( 1 )

 1. Gọi số nhóm có thể chia được nhiều nhất là x (nhóm ( x \in N**)     
  ta có: 42 \vdots x, 60 \vdots x và x lớn nhất
  => x= ƯCLN(42,60)
  Ta lại có :
  42=2.3.7
  60=2^2 .3.5
  =>ƯCNL(42,60)=2.3=6
  =>x=6
  Vậy có thể chia lớp đó nhiều nhất thành 6 nhóm để số nam và số nữ được chia đều cho các nhóm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )