Toán Lớp 4: Một bao xi-măng nặng 5 yến. Một xe ô tô chở được 60 tạ thì chở được bao nhiêu xi-măng ?

Toán Lớp 4: Một bao xi-măng nặng 5 yến. Một xe ô tô chở được 60 tạ thì chở được bao nhiêu xi-măng ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một bao xi-măng nặng 5 yến. Một xe ô tô chở được 60 tạ thì chở được bao nhiêu xi-măng ?”

Viết một bình luận