Toán Lớp 5: Một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có đáy là một hình vuông cạnh 8cm. Hãy tính thể tích của hộp đó biết diện tích toàn phần củ

Toán Lớp 5: Một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có đáy là một hình vuông cạnh 8cm. Hãy tính thể tích của hộp đó biết diện tích toàn phần của nó là 288 cm2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có đáy là một hình vuông cạnh 8cm. Hãy tính thể tích của hộp đó biết diện tích toàn phần củ”

 1. Giải đáp:
  $V=320cm^3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do đáy là hình vuông nên chiều dài, rộng của hình hộp chữ nhật là $8cm$
  Diện tích 2 đáy: $8×8×2=128(cm^2)$
  Do $S_{xq}=S_{tp}-S_{\text{2 đáy}}$ nên $S_{xq}=288-128=160cm^2$
  Chiều cao: $160:(8+8):2=5(cm)$
  Thể tích: $8×8×5=320(cm^3)$
  Đáp số: $320cm^3$

  Trả lời

Viết một bình luận