Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có đáy là một hình vuông cạnh 8cm. Hãy tính thể tích của hộp đó biết diện tích toàn phần củ

Toán Lớp 5: Một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có đáy là một hình vuông cạnh 8cm. Hãy tính thể tích của hộp đó biết diện tích toàn phần của nó là 288 cm2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: V=320cm^3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích:8x8x5=320(cm^3)
  Đáp số : 320 cm^3
   

 2. Giải đáp:
  $V=320cm^3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do đáy là hình vuông nên chiều dài, rộng của hình hộp chữ nhật là $8cm$
  Diện tích 2 đáy: $8×8×2=128(cm^2)$
  Do $S_{xq}=S_{tp}-S_{\text{2 đáy}}$ nên $S_{xq}=288-128=160cm^2$
  Chiều cao: $160:(8+8):2=5(cm)$
  Thể tích: $8×8×5=320(cm^3)$
  Đáp số: $320cm^3$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng