Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Một miếng đất hình chữ nhật có các kích thước 8m và 20m. Người ta bớt mỗi kích thước đi x (m) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (

Toán Lớp 9: Một miếng đất hình chữ nhật có các kích thước 8m và 20m. Người ta bớt mỗi
kích thước đi x (m) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (m). Hãy lập công thức tính y theo
x. Áp dụng tìm y khi x = 3 (m).

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  y=44m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Kích thước mỗi miếng đất hình chữ nhật sau khi bớt đi là: 8-x;20-x
  Chu vi miếng đất hình chữ nhật sau khi bớt đi là:
  y=2[(8-x)+20-x]
  ↔y=56-4x (1)
  Thay x=3 vào (1) ta có: y=56-4.3=44m

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có: 
  chiều dài khi bớt là 20-x
  chiều rộng khi bớt là 8-x
  mà chu vi sau khi bớt lại là y, nên:
  2(20-x+8-x)=y
  -> 2(28-2x)=y
  -> 56-4x=y
  khi x=3, ta có:
  y=56-4.3=56-12=44

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương