Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ oxy, cho hàm số y=2x-1 có đồ thị là d. Xác định hàm số y=ax+b có đồ thị là d’ song song với d và d đi qua điểm (-

Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ oxy, cho hàm số y=2x-1 có đồ thị là d. Xác định hàm số y=ax+b có đồ thị là d’ song song với d và d đi qua điểm (-1;1)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ oxy, cho hàm số y=2x-1 có đồ thị là d. Xác định hàm số y=ax+b có đồ thị là d’ song song với d và d đi qua điểm (-”

Viết một bình luận