Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Mn giúp em với mai em kiểm tra rùi ???????? Cách bấm máy tính tách VD: 75=25.3

Toán Lớp 9: Mn giúp em với mai em kiểm tra rùi ????????
Cách bấm máy tính tách VD: 75=25.3

Comments ( 2 )

 1. Cách bấm máy tính tách VD : 75 = 25.3 
  =>> Bấm 75 rồi nhấn dấu bằng, sau đó nhấn shift rồi nhấn phím độ để có chữ FACT là phân tích

 2. Đầu tiên bấm số cần phân tích
  VD : 92
  Sau đó bấm dấu “=” để ra kết quả
  Bạn bấm shift -> fact (chữ màu vàng)
  Và sau đó dòng kết quả sẽ ra phân tích cho bạn
  92 = 2^2 . 23
  _________________________________________
  Đây là cách mik làm trên máy tính fx – 580VN  X
  Nếu như bạn dùng máy tính khác thì nếu dùng cách này được thì dùng nha bạn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )