Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Giúp mình với mình cảm ơn chia 5873:42 8531:56 1730:33 4477:59 3980:53 9370:57 2898:73 6384:86 7543:79 8338:45 572:34 740

Toán Lớp 4: Giúp mình với mình cảm ơn
chia
5873:42 8531:56 1730:33 4477:59 3980:53 9370:57
2898:73 6384:86 7543:79 8338:45 572:34 740:45
482:58 5735:25 7059:43 đặt tính cột dọc nhé camd ơn các bẹn đã giúp mình ^-^

Comments ( 2 )

 1. Chị làm xong các câu rồi em làm vào đi
  toan-lop-4-giup-minh-voi-minh-cam-on-chia-58-56-17-59-39-57-28-86-75-45-572-34-740

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5873:42=139(35)
  8531:56=152(1)
  1730:33=52(14)
  4477:59=75(42)
  3980:53=75(5)
  9370:57=164(22)
  2898:73=39(51)
  6384:86=74(20)
  7543:79=95(38)
  8338:45=158(12)
  572:34=16(28)
  740:45=16(4)
  482:58=8(7)
  5735:25=229(10)
  7059:43=163(50)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai