Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: một tấm biển hình chữ nhật có diện tích 405 dm ² và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng . Hỏi cần bao nhiêu đề – xi – mét nhôm đẻ viền xung

Toán Lớp 4: một tấm biển hình chữ nhật có diện tích 405 dm ² và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng . Hỏi cần bao nhiêu đề – xi – mét nhôm đẻ viền xung quanh tấm biển đó
????????????̉???? ????????????́???? ????ı̀????ℎ ????̣

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 108dm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (như trong ảnh)
  #NO COPPY
  CHO MÌNH XIN HAY NHẤT NHA TUS!

  toan-lop-4-mot-tam-bien-hinh-chu-nhat-co-dien-tich-405-dm-va-chieu-dai-gap-5-lan-chieu-rong-hoi

 2. Giải đáp:
  #Chúc bạn học tốt !
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số phần bằng nhau là:
  5+1 = 6 (phần)
  Chiều dài tấm biển đó là:
  405 : 6 x 5= 337,5 (dm)
  Chiều rộng tấm biển đó là:
  405 :  337,5 = 1,2 ( dm)
  Cần số đề-xi-mét nhôm để viền xung quanh là:
  (337,5 + 1,2) x 2= 677,4 ( dm)
                            Đ/S: 677, 4 dm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc