Toán Lớp 4: một tấm biển hình chữ nhật có diện tích 405 dm ² và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng . Hỏi cần bao nhiêu đề – xi – mét nhôm đẻ viền xung

Toán Lớp 4: một tấm biển hình chữ nhật có diện tích 405 dm ² và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng . Hỏi cần bao nhiêu đề – xi – mét nhôm đẻ viền xung quanh tấm biển đó
????????????̉???? ????????????́???? ????ı̀????ℎ ????̣

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một tấm biển hình chữ nhật có diện tích 405 dm ² và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng . Hỏi cần bao nhiêu đề – xi – mét nhôm đẻ viền xung”

 1. Giải đáp:
  #Chúc bạn học tốt !
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số phần bằng nhau là:
  5+1 = 6 (phần)
  Chiều dài tấm biển đó là:
  405 : 6 x 5= 337,5 (dm)
  Chiều rộng tấm biển đó là:
  405 :  337,5 = 1,2 ( dm)
  Cần số đề-xi-mét nhôm để viền xung quanh là:
  (337,5 + 1,2) x 2= 677,4 ( dm)
                            Đ/S: 677, 4 dm

Viết một bình luận