Toán Lớp 9: Tìm x x^2 + 25x – 12^2=0 Dễ nên nhanh nhanh một chút ạ

By Hòa Tâm

Toán Lớp 9: Tìm x
x^2 + 25x – 12^2=0
Dễ nên nhanh nhanh một chút ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm x x^2 + 25x – 12^2=0 Dễ nên nhanh nhanh một chút ạ”

 1. $x^2+25x-12^2=0$
  $\to x^2+25x-144=0$
  $\Delta=25^2+4.1.144=1201>0$
  Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
  $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-25-\sqrt{1201}}{2}$
  $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-25+\sqrt{1201}}{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận