Toán Lớp 6: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox vẽ 2 tia oy và oz sao cho =60° =120° a) tia oy có phải là tia phân giác không? b) gọi ot là

By Thúy Mai

Toán Lớp 6: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox vẽ 2 tia oy và oz sao cho =60° =120°
a) tia oy có phải là tia phân giác không?
b) gọi ot là tia đối của tia oy. Tính góc kề bù toz và yoz

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox vẽ 2 tia oy và oz sao cho =60° =120° a) tia oy có phải là tia phân giác không? b) gọi ot là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Trên cùng 1 nửa mp bờ Ox, vì hat\{xOy}<hat\{xOz} (60^0< 120^0) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz
  =>hat\{xOy}+hat\{yOz}=hat\{xOz}
       60^0+hat\{yOz}= 120^0
                    hat\{yOz}=120^0- 60^0
                    hat\{yOz}=60^0
  Vì:
  – Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz
  -hat\{xOy=} hat\{yOz}( cùng bằng 60^0)
  => Tia Oy là tia phân giác của hat\{xOz}
  b)Trên cùng 1 nửa mp bờ Oy, vì hat\{tOz} và hat\{yOz} là 2 góc kề bù nên:
  hat\{yOz}+hat\{tOz}=180^0
  60^0+ hat\{tOz}=180^0
                hat\{tOz}=180^0- 60^0
                hat\{tOz}=120^0 

  toan-lop-6-tren-cung-1-nua-mat-phang-co-bo-chua-tia-o-ve-2-tia-oy-va-oz-sao-cho-60-120-a-tia-oy

  Trả lời

Viết một bình luận