Toán Lớp 9: RÚT GỌN BIỂU THỨC 2✓32 + 4√8 – 5✓18

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 9: RÚT GỌN BIỂU THỨC
2✓32 + 4√8 – 5✓18

0 bình luận về “Toán Lớp 9: RÚT GỌN BIỂU THỨC 2✓32 + 4√8 – 5✓18”

 1. Giải đáp: √2
   
  Bài giải:
  2√32 + 4√8 – 5√18 
  = 2√(16×2) + 4√(4×2) – 5√(9×2)
  = 2√(4²×2) + 4√(2²×2) – 5√(3²×2)
  = 2×4√2 + 4×2√2 – 5×3√2
  = 8√2 + 8√2 – 15√2
  = (8+8-15)√2
  = √2      (=1√2)
                    #jw_txc
   

  Trả lời

Viết một bình luận