Toán Lớp 5: [ x + 8,7 ] nhân 10,8 = 270 cho mình lời giải chi tiết ạ

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 5: [ x + 8,7 ] nhân 10,8 = 270
cho mình lời giải chi tiết ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: [ x + 8,7 ] nhân 10,8 = 270 cho mình lời giải chi tiết ạ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x + 8,7 ) . 10,8 = 270 
   ( x + 8,7 )         = 270 : 10,8
    x + 8,7            =   25
          x               =    25 – 8,7 
          x               =  16,3
  ~ học tốt ~
   

  Trả lời

Viết một bình luận