Toán Lớp 9: Một người gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam A. Có 2 sự lựa chọn: người gửi có thể nhận được lãi suất 7% một năm

Toán Lớp 9: Một người gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam A. Có 2 sự lựa chọn: người gửi có thể nhận được lãi suất 7% một năm hoặc nhận tiền thưởng ngay là 3 triệu với lãi suất 6% một năm. Lựa chọn nào tốt hơn sau 1 năm? Sau 2 năm?

TRẢ LỜI

 1.    1 năm với lãi suất 7% , người đó thu về tổng số tiền là :
                  200000000+(200000000÷100×7%)=200140000 ( đồng)
      1 năm với lãi suất 6% , người đó thu về tổng số tiền là :
                  200000000+(200000000÷100×6%)=200120000 ( đồng)          
       Lựa chon thứ nhất hơn lựa chon thứ 2 là :
               200140000-200120000=20000( đồng)
  Mà 3000000>20000 ⇒ Lựa chon thứ hai hợp lí hơn

  Trả lời
 2. Giải đáp: Lựa chọn tốt hơn là 2 năm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a (đồng) là số tiền vốn ban đầu (a > 0), lãi suất x %/năm:
    Số tiền lãi nhận được sau 1 năm: x.a
    Số tiền nhận được sau 1 năm gồm vốn lẫn lãi: a+x.a=a.(x+1)
    Số tiền lãi nhận được sau 2 năm: x.a(x+1)
    Số tiền nhận được sau 2 năm gồm vốn lẫn lãi: x.a(x+1)+a(x+1)=a(x+1)^2
  Với lãi suất 7% trong một năm:
    Số tiền nhận được sau 1 năm gồm vốn lẫn lãi:  
          200. (7%+1)=214(triệu đồng)
    Số tiền nhận được sau 2 năm gồm vốn lẫn lãi:  
         200. (7%+1)2=22 980 000(đồng)
  – Với lãi suất 6% và tiền thưởng là 3 triệu:
    Số tiền nhận được sau 1 năm gồm vốn lẫn lãi và tiền thưởng:
        200. (6%+1)+3=215(triệu đồng)
    Số tiền nhận được sau 2 năm gồm vốn lẫn lãi và tiền thưởng:
       200.(6% + 1)2+3= 227 720 000(đồng)
  Suy ra:
  ⇒ Gửi 2 năm với lãi suất 7% có lợi hơn.

  toan-lop-9-mot-nguoi-gui-tiet-kiem-200-trieu-dong-vao-tai-khoan-ngan-hang-nam-a-co-2-su-lua-chon

  Trả lời

Viết một bình luận