Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Một cột đèn cao 8m có bóng trên mặt đất dài 4m Gần đây có một tòa nhà cao tầng có bóng đèn trên mặt đất là 48m Em hãy cho biết tòa nhà

Toán Lớp 9: Một cột đèn cao 8m có bóng trên mặt đất dài 4m Gần đây có một tòa nhà cao tầng có bóng đèn trên mặt đất là 48m Em hãy cho biết tòa nhà đó có bao nhiêu tầng biết rằng mỗi tầng cao 3,2m GIÚP MÌNH VỚI Ạ

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     xin hay nhất ạ 

    toan-lop-9-mot-cot-den-cao-8m-co-bong-tren-mat-dat-dai-4m-gan-day-co-mot-toa-nha-cao-tang-co-bon

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )