Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ∆ABC ( AB = AC ). Gọi M là trung điểm của BC . a. Chứng minh ∆AMB = ∆AMC b. Chứng minh AM vuông góc BC tại M c. Trên tia đối của t

Toán Lớp 7: Cho ∆ABC ( AB = AC ). Gọi M là trung điểm của BC .
a. Chứng minh ∆AMB = ∆AMC
b. Chứng minh AM vuông góc BC tại M
c. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD . Chứng minh AB // CD

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  XÉT TAM GIÁC AMB VÀ TAM GIÁC DMC CÓ
  MB=MC
  MD=MA
  AMB=CMD
  ⇒TAM GIÁC AMB=TAM GIÁC DMC
  TỪ TAM GIÁC AMB=TAM GIÁC DNC
  ⇒ABM=MCD
  ⇒AB SONG SONG VỚI CD VI 2 GÓC SO LE TRONG
  TỪ TAM GIÁC ABM=TAM GIÁC DMC
  ⇒AB=CD
  MÀ AB<AC THEO GIẢ THIẾT
  ⇒CD<CA
  CHÚC BẠN HOC TỐT 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân