Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm quy luaantj : 1;2;3;5;8;13;- số tiếp theo là j

Toán Lớp 5: Tìm quy luaantj : 1;2;3;5;8;13;….
số tiếp theo là j

Comments ( 2 )

 1. Số tiếp theo là số 21
  ==> 1;2;3;5;8;13;21
  Muốn giải được bài toán trên trước hết phải xác định quy luật của dãy số như: Ta thấy: 
  1 + 2 = 3
  3 + 5 = 8 
  2 + 3 = 5
  5 + 8 = 13
  Vậy: 13 + 8 = 21
  Chúc bạn học tốt!
   

 2. Giải đáp:
  1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34; 55 ; 89;…
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tìm quy luật : 1;2;3;5;8;13;…. số tiếp theo là gì?
  ⇒ 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34; 55 ; 89;…
  Theo quy luật dãy số: Cứ hai số liền trước cộng lại sẽ bằng số phía sau.
  Chúc Bạn Học Tốt????

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly