Toán Lớp 9: mk đang cần gấp chỉ có 10 phút thôi nha Trong dịp lễ phát động cây đầu năm,lớp 9A một trường THCS dự định trồng 300 cây xanh.Nhưng thực

By Thúy Mai

Toán Lớp 9: mk đang cần gấp chỉ có 10 phút thôi nha
Trong dịp lễ phát động cây đầu năm,lớp 9A một trường THCS dự định trồng 300 cây xanh.Nhưng thực tế có 10 bạn được phân công đi làm việc khác ,vì vậy để hoàn thành chỉ tiêu mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 5 cây.Tính số học sinh lớp 9A.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: mk đang cần gấp chỉ có 10 phút thôi nha Trong dịp lễ phát động cây đầu năm,lớp 9A một trường THCS dự định trồng 300 cây xanh.Nhưng thực”

 1. Gọi số hs lớp 9A là x(hs) và số cây mỗi hs phải trồng là y(cây) (;x;y>0)
  Theo bài ra : dự định trồng 300 cây xanh=>x.y=300
  thực tế có 10 bạn đc phân công đi lm việc khác=>số hs thực tế là x-10(hs)
  mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 5 cây=> số cây thực tế mỗi hs phải trồng là: y+5(cây)
  Số cay vẫn không đổi nên : (x-10)(y+5)=300
  Ta có hpt:
  {x.y=300
  (
  x−10)(y+5)=300
  {x.y=300
  x.y+5x−10y−50=300
  {x.y=300
  300+5
  x−10y−50=0
  {x.y=300
  5
  x−10y=50
  {x.y=300x−2y=10
  =>lớp 9A có 30 học sinh
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận