Toán Lớp 7: Chia 100 gói kẹo thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 15, 10, 6. Khi đó phần lớn nhất có số gói kẹo là :

By Thu Ánh

Toán Lớp 7: Chia 100 gói kẹo thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 15, 10, 6. Khi đó phần lớn nhất có số gói kẹo là :

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Chia 100 gói kẹo thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 15, 10, 6. Khi đó phần lớn nhất có số gói kẹo là :”

Viết một bình luận