Toán Lớp 8: Làm tính chia: ( $x^{4}$ – 3x ³ + 4x ² – x -3 ) : ( x ² – 2x + 3 )

By Tuyết Nga

Toán Lớp 8: Làm tính chia:
( $x^{4}$ – 3x ³ + 4x ² – x -3 ) : ( x ² – 2x + 3 )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Làm tính chia: ( $x^{4}$ – 3x ³ + 4x ² – x -3 ) : ( x ² – 2x + 3 )”

 1. $\begin{array}{l}
  {x^4} – 3{x^3} + 4{x^2} – x – 3\\
   = {x^2}\left( {{x^2} – 2x + 3} \right) – x\left( {{x^2} – 2x + 3} \right) – {x^2} + 2x – 3\\
   = {x^2}\left( {{x^2} – 2x + 3} \right) – x\left( {{x^2} – 2x + 3} \right) – \left( {{x^2} – 2x + 3} \right)\\
   = \left( {{x^2} – 2x + 3} \right)\left( {{x^2} – x – 1} \right)\\
   \Rightarrow {x^4} – 3{x^3} + 4{x^2} – x – 3:\left( {{x^2} – 2x + 3} \right)\\
   = {x^2} – x – 1
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận