Toán Lớp 5: một người đi xe máy trong 3 giờ 20 phút được 120 km. Tính vận tốc của xe máy

By Hải Ngân

Toán Lớp 5: một người đi xe máy trong 3 giờ 20 phút được 120 km. Tính vận tốc của xe máy

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một người đi xe máy trong 3 giờ 20 phút được 120 km. Tính vận tốc của xe máy”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 3 giờ 20 phút =$\frac{10}{3}$ giờ
  Vận tốc của xe máy là
  120:$\frac{10}{3}$=36(km/giờ)
  Xin hay nhất nha
  Công thức nha
  V=$\frac{S}{t}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận