Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: hơi khó đóe giúp mn vs căn bậc hai của 3 là gì ?

Toán Lớp 9: hơi khó đóe
giúp mn vs
căn bậc hai của 3 là gì ?

Comments ( 2 )

 1. -Chúc bạn học tốt-
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Căn bậc hai của 3 là một số thực dương, sao cho khi × với chính nó
  → Thì ra kết quả là 3
  (Kí hiệu: √3)

 2. Căn bậc hai của 3 là gì ?
  Căn bậc hai của 3: là một số thực dương sao cho khi nhân với chính nó thì cho ra số 3, có kí hiệu:  $\sqrt{3}$ 
  $#Dino.Team$
  $@Shun$~$Aqua$~

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly