Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Hàm số y=1/3x có cho x=0 được không? Vì sao?

Toán Lớp 9: Hàm số y=1/3x có cho x=0 được không? Vì sao?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Hàm số y = 1/3 x không thể cho x = 0 được 
  Nếu cho x= 0  và y =0 thì tọa độ sẽ ra là (0;0) không thể vẽ được đồ thị 
  Thay vào đó ta có thể thay x =1 để  y = 1/3 xx 1 = 1/3  
  Vậy tọa độ hàm số y=1/3x có tọa độ là : (1; 1/3 )
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )