Toán Lớp 9: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? Xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất a)y = 3/x+5 b) y=20 c) y=-2x+4 d) y = 3x + x^2

Toán Lớp 9: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? Xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất
a)y = 3/x+5
b) y=20
c) y=-2x+4
d) y = 3x + x^2

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? Xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất a)y = 3/x+5 b) y=20 c) y=-2x+4 d) y = 3x + x^2”

Viết một bình luận