Toán Lớp 9: Tìm hệ số góc và tung độ gốc của đường thẳng (d): y = –9 + 3x rồi cho biết (d) tạo với trục Ox góc nhọn hay góc tù? Vì sao?

Toán Lớp 9: Tìm hệ số góc và tung độ gốc của đường thẳng (d): y = –9 + 3x rồi cho biết (d) tạo với trục Ox góc nhọn hay góc tù? Vì sao?

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm hệ số góc và tung độ gốc của đường thẳng (d): y = –9 + 3x rồi cho biết (d) tạo với trục Ox góc nhọn hay góc tù? Vì sao?”

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  \left( d \right):y =  – 9 + 3x\\
   \Leftrightarrow y = 3x – 9\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 3\\
  b =  – 9
  \end{array} \right.
  \end{array}$
  => Hệ số góc là $3$ và tung độ gốc là $ – 9$
  $Do:a = 3 > 0$
  => góc tạo với Ox góc nhọn

Viết một bình luận