Toán Lớp 9: giúp mk vs cho phương trình 2$x^{2}$ -4$x^{}$ -1 có hai nghiệm $x_{1}$ ,$x_{2}$ không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thứ

Toán Lớp 9: giúp mk vs
cho phương trình 2$x^{2}$ -4$x^{}$ -1 có hai nghiệm $x_{1}$ ,$x_{2}$ không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức sau A=2$x_{1}$^2+2 $x_{2}$ ^2+10xy

0 bình luận về “Toán Lớp 9: giúp mk vs cho phương trình 2$x^{2}$ -4$x^{}$ -1 có hai nghiệm $x_{1}$ ,$x_{2}$ không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thứ”

 1. Giải đáp:Mạnh dạn đoán $10xy$ là $10x_1.x_2$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Áp dụng hệ thức vi-ét ta có:
  $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=2$ tương tự $x_1.x_2=-\dfrac12$
  $A=2x_1^2+2x_2^2+10x_1.x_2$
  $A=2x_1^2+4x_1.x_2+2x_2^2+6x_1.x_2$
  $A=2(x_1+x_2)^2+6x_1.x_2$
  $A=2.4+(-3)=5$

  Trả lời

Viết một bình luận