Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: dựa vào bất đẳng thức tam giác kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây là 3 cạnh của 1 tam giác :A 2cm,

Toán Lớp 7: dựa vào bất đẳng thức tam giác kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây là 3 cạnh của 1 tam giác :A 2cm, 3cm, 6cm ; B 3cm, 4 cm 6cm ; C 2cm, 4 cm ,6 cm ; D 2cm, 3cm, 5cm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Ta thấy
  6 – 3 < 2 < 6 + 3 (BĐT tam giác)
  Hay 3 < 2 < 9 (Vô lí)
  text{ → Giải đáp A loại}
  6 – 4 < 3 < 6 + 4 (BĐT tam giác)
   Hay 2 < 3 < 10 (TM)
  text{→ Giải đáp B đúng}
  6 – 4 < 2 < 6 + 4 ( BĐT tam giác)
  Hay 2 < 2 < 10 ( Vô lí)
  text{ → Giải đáp C loại}
  5 – 3 < 2 < 5 + 3 ( BĐT tam giác)
  2 < 2 < 8 (Vô lí)
  text{ → Giải đáp D loại}
  text{Vậy đáp án B là đáp án đúng}

 2. \text{A}
  -> 2cm + 3cm =5cm < 6cm
  -> Loại
  \text{B}
  -> 3cm +4cm = 7cm > 6cm
  -> Thỏa mãn
  \text{C}
  -> 2cm + 4cm = 6cm
  -> Loại 
  \text{D}
  2cm +3cm =5cm
  -> Loại
  => Chọn B

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )