Toán Lớp 9: Giúp mik bài này vs cho ΔABC : ∠A = 90 độ, đường cao AH. Biết AB=3cm, HC = 3,2 cm. Tính HB,HC=?

Toán Lớp 9: Giúp mik bài này vs
cho ΔABC : ∠A = 90 độ, đường cao AH. Biết AB=3cm, HC = 3,2 cm. Tính HB,HC=?

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Giúp mik bài này vs cho ΔABC : ∠A = 90 độ, đường cao AH. Biết AB=3cm, HC = 3,2 cm. Tính HB,HC=?”

Viết một bình luận