Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 4: (2,0 điểm) Một mảnh vườn Hình chữ nhật có chu vi bằng 146m; nếu giảm chiều dài đi 1/3 của nó thì được mảnh vườn Hình chữ nhật m

Toán Lớp 6: Bài 4: (2,0 điểm) Một mảnh vườn Hình chữ nhật có chu vi bằng 146m; nếu giảm chiều dài đi 1/3 của nó thì được mảnh vườn Hình chữ nhật mới có chu vi là 116m. Tìm diện tích mảnh vườn Hình chữ nhật ban đầu?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp :
  1260 m ^2
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu là :
  146 : 2 = 13 ( m )
  Nửa chu vi hình chữ nhật lúc sau là :
  116 : 2 = 58 ( m )
  1/3 chiều dài là :
  73 – 58 = 15 ( m )
  Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là :
  15 : 1/3 = 45 ( m )
  Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là :
  73 – 45 = 28 ( m )
  Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :
  45 × 28 = 1260 ( m ^2 )
  Giải đáp : 1260 m ^2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )