Toán Lớp 5: 1.Một chiếc ô tô đi từ A đến B khởi hành lúc 7h, đến 8h ô tô đi dduocj 1/3 quãng đường. Lúc 8h40p, ô tô đi thêm được 1/5 quãng đường nữ

Toán Lớp 5: 1.Một chiếc ô tô đi từ A đến B khởi hành lúc 7h, đến 8h ô tô đi dduocj 1/3 quãng đường. Lúc 8h40p, ô tô đi thêm được 1/5 quãng đường nữa. Quãng đường còng lại phải đi tiếp là 64km. Tính quãng đường AB.
2.Một trường học cơ sở khoảng 2100 học sinh dự thi vào lớp 6. Trường dự định lấy vào khoảng 14 lớp 6, mỗi lớp 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu % học sinh trúng tuyển ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1.Một chiếc ô tô đi từ A đến B khởi hành lúc 7h, đến 8h ô tô đi dduocj 1/3 quãng đường. Lúc 8h40p, ô tô đi thêm được 1/5 quãng đường nữ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.Quãng đường còn lại mà ô tô phải đi:
  $1-\frac13-\frac15=\frac{7}{15}$
  Vì quãng đường còn lại là $64km$ bằng $\frac7{15}$ quãng đường
  Quãng đường AB:
  $64:\frac{7}{15}≈137,143(km)$
  2.Số học sinh trúng tuyển:
  $14×30=420$(học sinh)$
  % số học sinh trúng tuyển:
  $\frac{420}{2100}.100=20$%
  Xin hay nhất!!!

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Bài$ $I$
  $Quãng$ $đường$ $ô$ $tô$ $cần$ $phải$ $đi$ $sau$ $8$$h$$40’$ $là$:
                $1$ – $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{5}$ $=$ $\frac{7}{15}$ ( $quãng$ $đường$ )
  $\frac{7}{15}$ $quãng$ $đường$ $AB$ $tương$ $ứng$ $với$ $64$ $km$
  $Vậy$ $quãng$ $đường$ $AB$ $dài$ $là$:
               $64$ ÷ $\frac{7}{15}$ $=$ $137,14$ ( $km$ )
  $Bài$ $II$
  $Số$ $học$ $sinh$ $lớp$ $6$ $trường$ $dự$ $định$ $lấy$ $vào$ $là$:
                  $14 × 30 = 420$ ( $học$ $sinh$ )
  $Số$ $phần$ $trăm$ $học$ $sinh$ $trúng$ $tuyển$ $là$:
                   $420 ÷ 2100 = 0,2 =$ $20$%
  $Đáp$ $số$: $20$%

  Trả lời

Viết một bình luận