Toán Lớp 9: giải hệ pt x+y+z=2; 2x+3y+z=1và x²-(y+z)²+(z-1)²=9 Giúp mình vs ạ

Toán Lớp 9: giải hệ pt x+y+z=2; 2x+3y+z=1và x²-(y+z)²+(z-1)²=9
Giúp mình vs ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận