Toán Lớp 9: Đố: Lớp 4A,4B,4C trồng được 120 cây.Trong đó lớp 4B trông nhiều hơn 4A 5 cây & ít hơn 4C 8 cây.Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây hel

Toán Lớp 9: Đố:
Lớp 4A,4B,4C trồng được 120 cây.Trong đó lớp 4B trông nhiều hơn 4A 5 cây & ít hơn 4C 8 cây.Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây
help

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Lớp 4A trồng được số cây là
    (120-5-5-8):3=34 ( cây )
  Lớp 4B trồng được số cây là
    34+5=39  (cây)
  Lớp 4C trồng được số cây là
     39+8=47  (cây)
  *Note:
  -> Tính tổng lớp 4A mình làm gộp ạ 
   

  Trả lời
 2. Lớp 4C trồng nhiều hơn lớp 4A là 
      5 + 8 = 13 (cây)
  Ba lần lớp 4A trồng được số cây là
     120 – 5 – 13 = 102 (cây)
  Lớp 4A trồng được số cây là
     102 : 3 = 34 (cây)
  Lớp 4B trồng được số cây là
     34 + 5 = 39 (cây)
  Lớp 4C trồng được số cây là
     39 + 8 = 47 (cây) 
  Đáp số: Lớp 4A: 34 cây 
                Lớp 4B: 39 cây 
                Lớp 4C: 47 cây

  Trả lời

Viết một bình luận