Toán Lớp 9: Giải hệ phương trình X+y=7 2x-y=5

Toán Lớp 9: Giải hệ phương trình
X+y=7
2x-y=5

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Giải hệ phương trình X+y=7 2x-y=5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{cases} x+y=7\\2x-y=5 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x+y=7\\x+2x=7+5\end{cases}$
  <=>$\begin{cases}y=7-x\\3x=12\end{cases}$
  <=>$\begin{cases}y=7-4\\x=4\end{cases}$
  <=>$\begin{cases}y=3\\x=4\end{cases}$
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x;y)=(4;3)
   

Viết một bình luận