Toán Lớp 9: đths đi qua gốc tọa độ và cắt đg thẳng y=2x-1 tại điểm M có hoành độ=-1

Toán Lớp 9: đths đi qua gốc tọa độ và cắt đg thẳng y=2x-1 tại điểm M có hoành độ=-1

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giả sử đồ thị h/s có dạng y=ax+b (d)
  Vì đths đi qua gốc toạ độ⇒b=0
   Vì (d) cắt đường thẳng y=2x-1 tại M có hoành độ =-1
          ⇒{(a \ne 2),(x=-1 \text{là hoành độ giao điểm của 2 đường thẳng}):}
  Thay x=-1 vào y=2x-1. Ta có: y=2.(-1)-1=-3
   Thay x=-1;y=-3 và b=0 vào (d). Ta có:
                        -3=-a
                     ⇒a=3
  Vậy đths có dạng : y=3x

  Trả lời

Viết một bình luận