Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: có `a` +`b` =0 chứng minh rằng `(a+b)^2` =0 và `(a+b)^10` =0

Toán Lớp 9: có a +b =0 chứng minh rằng (a+b)^2 =0 và (a+b)^10 =0

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   * Vì:  a+b=0
  => (a+b)²
      = 0²= 0.0 =0
  * Vì a+b= 0
  => (a+b)¹⁰
       = 0¹⁰
        =0
  **Bất kì số nào nhân 0 đều bằng 0

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-9-co-a-b-0-chung-minh-rang-a-b-2-0-va-a-b-10-0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )