Toán Lớp 8: 1) 2xy^2 / 3x^2y 2) x^2-1 / (x-5)(x-1) (Đề bài là rút gọn ạ )

Toán Lớp 8: 1) 2xy^2 / 3x^2y
2) x^2-1 / (x-5)(x-1) (Đề bài là rút gọn ạ )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 1) 2xy^2 / 3x^2y 2) x^2-1 / (x-5)(x-1) (Đề bài là rút gọn ạ )”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1)
  (2xy²)/(3x²y)          (x,y\ne0)
  = (xy.2y)/(xy.3x)
  = (2y)/(3x)
  2)
  (x²-1)/((x-5)(x-1))            (x\ne5; x\ne1)
  = ((x-1)(x+1))/((x-5)(x-1))
  = (x+1)/(x-5)

  Trả lời

Viết một bình luận