Toán Lớp 9: Cho tớ hỏi tí: x^2+x-3 có phải là phương trình bậc hai một ẩn ko?

Toán Lớp 9: Cho tớ hỏi tí:
x^2+x-3 có phải là phương trình bậc hai một ẩn ko?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: Có
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đây là phương trình bậc hai do bậc cao nhất của x là 2
  Phương trình này có 1 ẩn là x
  Vậy pt ${x^2} + x – 3$ là phương trình bậc hai một ẩn 

  Trả lời

Viết một bình luận