Toán Lớp 9: Cho tớ hỏi tí: x^2+x-3 có phải là phương trình bậc hai một ẩn ko?

By Hồng

Toán Lớp 9: Cho tớ hỏi tí:
x^2+x-3 có phải là phương trình bậc hai một ẩn ko?
Viết một bình luận