Toán Lớp 7: Cho Hàm số f(x)= -5x mũ 2 +1. Tính f(-6/5)

By Bích Hải

Toán Lớp 7: Cho Hàm số f(x)= -5x mũ 2 +1. Tính f(-6/5)
Viết một bình luận