Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại C, biết AB=5cm, AC=4cm. tính tanA

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại C, biết AB=5cm, AC=4cm. tính tanA

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét \triangleABC vuông tại C ta có:
  BC^2 = AB^2 – AC^2 (Định lý Pytago)
  ⇒ BC^2 = 5^2 – 4^2 = 3^2
  ⇒ BC = 3cm
   Xét \triangleABC vuông tại C ta có:
  tanA = (BC)/(AC) = 3/4
  Vậy tanA = 3/4

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-c-biet-ab-5cm-ac-4cm-tinh-tana

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )