Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k khi đó: A.x= kỳ B.y= kx C.x= k/y D.y= k/x

Toán Lớp 7: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k khi đó:
A.x= kỳ
B.y= kx
C.x= k/y
D.y= k/x

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k khi đó:
  A.x= ky
  B.y= kx
  C.x= k/y
  D.y= k/x
  =>Theo tỉ lệ ta có công thức là y = k . x vì y tỉ lệ thuận với x qua hệ số k
  =>Còn nếu x tỉ lệ thuận với y thì qua hệ số 1/k

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-7-dai-luong-y-ti-le-thuan-voi-dai-luong-theo-he-so-ti-le-k-khi-do-a-ky-b-y-k-c-k-y-d-y

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh