Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm , BC = 5cm . AH là đường cao . Tính BH , CH , AC và AH

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm , BC = 5cm . AH là đường cao . Tính BH , CH , AC và AH

TRẢ LỜI

Viết một bình luận