Toán Lớp 5: Minh cần làm 2 thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi a, Minh phải cần bao nhiêu m2 sắt? b, Minh tính sơn cả bên

Toán Lớp 5: Minh cần làm 2 thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi
a, Minh phải cần bao nhiêu m2 sắt?
b, Minh tính sơn cả bên trong và bên ngoài 2 cái thùng đó thì phải mua bao nhiêu kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì cần 5kg sơn?

TRẢ LỜI

 1. Số sắt để làm 1 thùng đó là:
       2,4 × 2,4 × 5 = 28,8 (m²)
  a) Số sắt để làm 2 thùng đó là:
       28,8 × 2 = 57,6 (m²)
  b) Cần mua số ki-lô-gam sơn là:
        57,6 : 20 × 5 = 14,4 (kg)
            Đáp số: a) 57,6m² sắt
                         b) 14,4kg sơn
   

  Trả lời

Viết một bình luận