Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Minh cần làm 2 thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi a, Minh phải cần bao nhiêu m2 sắt? b, Minh tính sơn cả bên

Toán Lớp 5: Minh cần làm 2 thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi
a, Minh phải cần bao nhiêu m2 sắt?
b, Minh tính sơn cả bên trong và bên ngoài 2 cái thùng đó thì phải mua bao nhiêu kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì cần 5kg sơn?

Comments ( 2 )

 1. a,
  Minh cần số sắt là:
  2,4 × 2,4 × 5 × 2 = 57,6  (m^2)
  b,
  Diện tích cần sơn là:
  57,6 × 2 = 115,2  (m^2)
  Cần mua số sơn là:
  115,2 : 20 × 5 = 28,8  (kg)

 2. Số sắt để làm 1 thùng đó là:
       2,4 × 2,4 × 5 = 28,8 (m²)
  a) Số sắt để làm 2 thùng đó là:
       28,8 × 2 = 57,6 (m²)
  b) Cần mua số ki-lô-gam sơn là:
        57,6 : 20 × 5 = 14,4 (kg)
            Đáp số: a) 57,6m² sắt
                         b) 14,4kg sơn
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai