Toán Lớp 5: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 80 người ăn trong 24 ngày. Sau 6 ngày có thêm 10 người nữa đến đơn vị. Hỏi số gạo còn lại cho đơn vị ăn

Toán Lớp 5: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 80 người ăn trong 24 ngày. Sau 6 ngày có thêm 10 người nữa đến đơn vị. Hỏi số gạo còn lại cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa?( các suất ăn như nhau)

TRẢ LỜI

 1.                             Bài giải :
    Số phần ăn đã chuẩn bị là :
        80 × 24 = 1920  ( phần ăn )
   Sau 6 ngày thì đã ăn hết số phần ăn là :
       80 × 6 = 480  ( phần ăn )
   Số phần ăn còn lại là 
       1920 – 480 = 1440  ( phần ăn )
    Số người còn lại là :
       80 – 10 = 70  ( người ) 
    Số gạo còn lại cho đơn vị ăn trong số ngày nữa :
       1440 : ( 80+ 6 ) = 16 ( ngày ) 
                       Đáp số : 16 ngày 
  Chúc bn hc tốt 
  #NOCOPY
  #Lethuyangzi

  Trả lời
 2. Giải :
  Số suất ăn trong $24$ ngày là :
      $80$ × $24$ = $1920$ ( suất )
  Sau $6$ ngày thì còn số suất là :
      $1920$ – $6$ × $80$ = $1440$ ( suất )
  Số suất còn lại đủ cho số ngày ăn là :
    $1440$ : ( $80+6$ ) = $16$ ( ngày )
                 Đáp số : $16$ ngày 
  #NgocHanOwO
   

  Trả lời

Viết một bình luận