Toán Lớp 4: mọi người giúp em bài này nhé, vẽ sơ đồ nha mọi người Hai thùng dầu có tổng cộng là 50 lít dầu. Nếu ta đổ 16 lít từ thùng thứ nhất sang

Toán Lớp 4: mọi người giúp em bài này nhé, vẽ sơ đồ nha mọi người
Hai thùng dầu có tổng cộng là 50 lít dầu. Nếu ta đổ 16 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ nhiều hơn thùng thứ nhất là 4 lít . Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu

TRẢ LỜI

 1.                                        Giải
                       Lúc đầu  , thùng thứ nhất có số lít dầu là :
                               (50 – 4 ) : 2 + 16 = 39 ( lít )
                       Lúc đầu , thùng thứ hai có số lít dầu là :
                                 50 – 39 = 11 ( lít )
                                 Đáp số : thùng thứ nhất : 39 lít 
                                                  thùng thứ hai : 11 lít

  toan-lop-4-moi-nguoi-giup-em-bai-nay-nhe-ve-so-do-nha-moi-nguoi-hai-thung-dau-co-tong-cong-la-50

  Trả lời
 2. text{Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít dầu là :}
  text{16 × 2 –  4 = 28 ( l )}
  text{Thùng thứ nhất có số lít dầu là :}
  text{( 50 + 28 ) : 2 = 39 ( l )}
  text{Thùng thứ hai có số lít dầu là :}
  text{50 – 39 = 11 ( l )}
                      text{Đáp số : Thùng thứ nhất có 39 lít dầu}
                                   text{Thùng thứ hai có 11 lít dầu}
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận